Marknadsinformation

Ditt kundregister har ett stort värde. Med hjälp av vårt dotterbolag, Valitive, kan vi hjälpa dig att öka värdet genom att ge det ett förnyat fokus. Valitive ingår i Alektum Group och är nästa generations informations- och kreditbolag som hjälper företag att bland annat optimera riskerna och maximera sin försäljning genom smarta lösningar.

Tjänsterna innefattar bland annat:

  • Sök- & identifieringsverktyg för att hitta nya kunder
  • Målgruppsurval & prospekterings-verktyg
  • Kundregister-bevakning

För mer information, besök Valitives webbplats >

Besök Valitive >