Att nå rätt målgrupp i en direktadresserad kampanj är kritiskt när det gäller direktmarknadsföring. Vi erbjuder rådgivning och inköp av adresser med målet att göra din kampanj kostnadseffektiv och lönsam.

Vår process för att trygga dina direktadresserade kampanjer 

  1. Inledande planering av kampanjen via matchning mot ditt eget kundregister.
  2. Relevant rådgivning vid köp av adressuppgifter som kan göra kampanjen mer framgångsrik.
  3. Avslutande utvärdering av aktiviteten.

Köpa rätt adresser — eller kanske annan mer lönsam lösning

Er investering måste betala sig. Vi hjälper dig därför att räkna på om en direktadresserad kampanj är det bästa valet utifrån dina behov och förutsättningar. Kanske kan en annan kanal skapa bättre lönsamhet? Vi ger underlag som hjälper dig ta rätt beslut! Investerar du i direktmarknadsföring ska den vara framgångsrik och detta är Alektum Groups fokus.