Filöverföring

En del av Alektum Groups tjänster kräver att du förser oss med stora filer med information. De filerna kan du med fördel skicka till oss via vår egen filöverföringstjänst.

Vår filöverföringstjänst är säker och kräver ingen inloggning.