Våra källor

Vi hämtar vår information från källor som vi finner betrodda varav merparten är myndigheter. Informationen uppdateras olika beroende på vad det är för information vilket redovisas nedan. Den generella regeln är att information i en kreditupplysning visas i tre år från det inträffade datumet men att avvikelser finns.

Allmänna uppgifter

SPAR, Personnummer namn och adress samt civilstånd. Uppgifterna uppdateras veckovis.

Inkomstuppgifter

Skatteverket, uppdateras i samband med slutskattebeskedet.

Betalningsanmärkningar

Skatter och allmänna avgifter från Kronofogdemyndigheten uppdateras 5 ggr/vecka, Betalningsföreläggande (”ej betald faktura”) får vi 1 ggr/vecka. Misslyckat utmätningsförsök kommer från Kronofogdemyndighet 5 ggr/vecka.

Skuldsaldo

Den aktuella skulden hos Kronofogdemyndigheten uppdateras hos oss varje vecka.

Förkommen id-handling, spärrat personnummer

Uppgiften registreras av den drabbade personen och uppdateras löpande. Se mer under Spärra kreditupplysning.

Skuldsanering

Informationen uppdateras 5 ggr/vecka och visas i upplysningen i 5 år eller då saneringen är klar.

Fastighetsuppgifter

Ägare och detaljer om fastigheten kommer från Lantmäteriet och uppdateras löpande. Taxerade värdet på fastigheten får vi från Skatteverket 1 ggr per år.

Telefonnummer

Telefonnummer från samtliga operatörer uppdateras löpande av Itesco AB

Kreditomdöme

Alektum Risk Optimisation AB (bifirma Decidas)

Personuppgiftsbehandling

Alektum Risk Optimisation AB (bifirma Decidas Info) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter för ändamålet kreditupplysningsverksamhet. Behandlingen stöds av artikel 6 (1)(e) dataskyddsförordningen samt kreditupplysningslagen. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig är:

Alektum Risk Optimisation (bifirma Decidas Info)
Box 11415
404 29 Göteborg
dataprotection@alektumgroup.com

För ovan nämnda ändamål behöver vi behandla uppgifter om din identitet, dina inkomster, tillgångar, skulder och eventuella betalningsanmärkningar.

Uppgifterna har hämtats från svenska offentliga myndigheter och kan komma att lämnas ut till frågeställare i enlighet med kreditupplysningslagen samt underleverantör till personuppgiftsansvarig så som systemleverantör.

Uppgifterna uppdateras löpande mot offentliga register och gallras när de inte längre är nödvändiga för att bedöma din ekonomiska förmåga i enlighet med 8 § kreditupplysningslagen.

Du har rätt att få information av oss om användningen av de personuppgifter som rör dig, samt kopia på personuppgifterna, ett så kallat registerutdrag. Du har alltid rätt att framställa klagomål till Datainspektionen, www.datainspektionen.se