Erbjuder du kredit- eller betalningsplaner för dina kunder? Då är chansen stor att ni som företag behöver bättre insikt i hur kundens ekonomi ser ut – innan det viktiga kreditbeslutet tas.

Trygga kreditbeslut med hänsyn till nya regler och krav

Enkel konsumentkredit är en effektiv tjänst som fokuserar på att ge dig en bra beslutsgrund gällande dina kunders återbetalningsförmåga. Utöver relevant underlag så säkerställer vi att du uppfyller de myndighetskrav som i dag ställs för denna typ av tjänster. Tjänsten uppfyller till fullo Konsumentverkets krav på ansökningar om kontokrediter och långa delbetalningsplaner. Exempelvis att du erbjuder identifiering via BankID, rätt typ av formulär, beräkningar och så vidare. Tillsammans anpassar vi tjänsten efter din affär och dina behov.

Vi erbjuder fler tjänster än konsumentkredit

Vi tänker helhet och agerar långsiktigt – och inte bara vid Enkel konsumentkredit. Finns det fler processer du vill vässa? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan anpassa Enkel konsumentkredit för just ditt företag eller visar fler tjänster om du är nyfiken på att ta ett bredare grepp.