För att ge ett så relevant beslutsstöd som möjligt vid din kreditbedömning anpassar vi tjänsten efter just dina behov. Vi utvecklar dessutom kontinuerligt nya tjänster, även i samarbete med partners, för att kunna leverera exakt det du behöver.

Beslutsstöd baserad på dina villkor

Du kan exempelvis välja att personnummersätta, kontrollera att namn och personnummer stämmer överens, eller kontrollera att den uppgivna adressen är korrekt. Även regler baserade på kreditbeloppet kan läggas in, för att kunna ändra godkännandenivå vid större krediter eller helt undvika kreditupplysning vid alltför små belopp. Dessutom erbjuder vi ett automatiserat arkiv som gör att du kan lägga upp regler för återanvändning av en redan tagen kreditupplysning om vissa villkor uppfylls.

Vår process för beslutsstöd

  1. ID-kontroll utförs
    Kontrollerar att det är rätt person samt utför statuskontroll, det vill säga tar reda på om personen avlidit, emigrerat eller motsvarande.
  2. Kreditupplysning samt rådgivning
    Vårt kreditupplysningsbolag gör en kreditupplysning med omfrågandekopia. Här kan vi vara rådgivande i vilka beloppsgränser du bör sätta upp.

Vi erbjuder fler tjänster än beslutsstöd

Vi tänker helhet och agerar långsiktigt – och inte bara vid beslutsstöd. Finns det fler processer du vill vässa? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan anpassa Beslutsstöd för just ditt företag eller visar fler tjänster om du är nyfiken på att ta ett bredare grepp.