Löpande verksamhet innefattar alltid juridiska utmaningar och överväganden. I den här fasen hjälper vi våra klienter med bland annat:

  • Avtalsgranskning
  • Arbetsrätt
  • Tvistehantering
  • Immaterialrätt
  • Ny finansiering
  • Kund- och leverantörsavtal