Företagande är en dynamisk process. Ibland ändras förutsättningarna. 

Vi hjälper dig när du behöver stöd i:

  • Frivillig likvidation
  • Överlåtelse av verksamheten
  • Generationsskifte
  • Obeståndssituationer
  • Styrelseansvarsfrågor