Domstolsprocesser

De flesta företag råkar någon gång ut för en tvist. Det kan handla om allt från att man inte får betalt av sin kund eller att man inte är överens om hur ett avtal skall tolkas till att en tidigare anställd har avslöjat företagshemligheter.

Vi kan företräda er inför en rättegång med bedömning av ärendet och kontakter med motparten. Vi företräder er vid förlikningsförhandlingar och under hela processen i domstol. De flesta företag har rättsskydd i sin företagsförsäkring vilket täcker en del av kostnaderna för ombudet. Genom att vända er till oss så fort en tvist uppstår kan vi hjälpa er att uppnå den mest fördelaktiga lösningen utifrån er situation och era förutsättningar.

Skiljeförfarande

Det är vanligt att man i avtal mellan företag anger att tvister ska lösas genom ett skiljeförfarande och en stor del av alla kommersiella tvisterna avgörs i verkligheten inte av allmän domstol, utan inom ramen för ett sådant förfarande.

Processformen har många fördelar. En av dem är att de skiljemän som utses ofta har specialistkompetenser inom det område som tvisten rör. Det gör att tvisten blir mer rättvist bedömd och att man får ett snabbare avslut på konflikten men det ställer också högre krav på sakkunskapen hos de som agerar ombud.

Tack vare att våra processjurister har kunskaper från många olika branscher och erfarenhet från flertalet rättsområden kan vi ta oss ann denna utmaning. Vårt mål är alltid att finna den mest kommersiellt förmånliga lösningen för dig som klient och tillsammans med dig lägger vi upp en strategi för att nå det målet.

Kontakta oss gärna för mer information.