Ekonomisk familjerätt

Inom familjerättens område finns en mängd olika handlingar som vid olika tidpunkter i livet kan få betydelse och påverka den ekonomiska situationen för dig och dina anhöriga.

Gemensamt för de familjerättsliga frågorna är att det kan vara svårt att veta vilka handlingar som behövs i just den situationen som du befinner dig i. Det kan vara fråga om samboavtal, testamenten, bodelningsavtal eller gåvobrev. Vi hjälper dig att hitta lösningar utifrån dina önskemål och behov. Utöver rådgivning och upprättande av familjerättsliga handlingar kan vi biträda dig vid tvister rörande bodelning och testamente.

Som delägare i ett företag är det viktigt att ha reglerat vad som ska gälla för din näringsverksamhet vid dödsfall eller skilsmässa. Att skifta tillgångar över generationer kräver också särskild expertis.

Kontakta oss gärna för mer information.