Området är både brett och djupt och innefattar flera rättsområden – inte minst de konsumenträttsliga marknadsaspekterna.

Kontakta oss gärna för mer information.