Vi företräder både stora och små fastighetsägare i frågor som rör: 

  • Bostad och lokal
  • Kontraktsfrågor
  • Tvister i domstol och sammanträden i hyresnämnd
  • Årliga hyresförhandlingar.

Klienter med bostadsrättsföreningar söker dagligen stöd hos oss i ärenden gällande förverkande kopplat till störningar, otillåten andrahandsuthyrning eller upprepade förseningar av föreningsavgifter. Det kan även handla om medlemskapsfrågor, fackliga frågor eller representation vid skiljedomsförfarande i domstol.

Kontakta oss gärna för mer information.