Energiföretag ställs ofta inför svåra och känsliga situationer när det handlar om att stänga av ström för lokaler eller enskilda personer. Vi hanterar bland annat frågor avseende:

  • Uppsägning/avstängning av el
  • Tvistemålshantering
  • Konkurrensrätt
  • Tillståndsfrågor
  • Myndighetskontakter

Kontakta oss gärna för mer information.