Direkthandeln mot slutkonsument ökar allt mer, framför allt genom digitala plattformar. Det ställer ytterligare krav på den juridiska processen. Vi ser över dina processer så att du möter dagens krav genom beaktande av bland annat:

  • Persondata, PUL
  • Kredit, KUL
  • Avtalsingående, digital hantering
  • Konsumenträtt, distans

Kontakta oss gärna för mer information.