Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på Alektum Group. För att göra informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter mer transparent och överskådlig, har vi strukturerat vår integritetspolicy i olika delar. Vilken del av integritetspolicyn som är tillämplig för dig beror på om du besöker vår webbplats, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller på något sätt kontaktat oss på Alektum Group. I varje del av integritetspolicyn beskrivs mer detaljerat vilka personuppgifter vi har och hur vi använder dem. Du hittar även information om dina rättigheter och hur du nyttjar dessa. För information om cookies, vänligen se vår cookiepolicy.

Integritetspolicy för webbplats och nyhetsbrev

I denna integritetspolicy förklaras hur personuppgifter kan komma att lagras och behandlas när du använder vår webbplats eller prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Alektum Group är personuppgiftsansvarig har ansvaret för alla personuppgifter. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på dataprotection@alektumgroup.com. Vår företagsinformation, telefonnummer och kontaktformulär finns längst ner på denna sida.

Personuppgifter – definition och vad vi registrerar

En personuppgift är varje uppgift som kan användas, för sig eller tillsammans med annan information, för att identifiera, kontakta eller lokalisera en enskild person eller hitta en enskild person i ett sammanhang.

När du besöker vår webbplats kan du bli ombedd att ange ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt företags namn, ditt ärendenummer eller annan information för att underlätta effektiv hantering av ditt besök.

Vänligen observera att den information du lämnar ut till oss kommer att registreras. Vi ber dig därför att vara återhållsam med känsliga personuppgifter och inte lämna ut information som faller under dataskyddsförordningens definition av särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel uppgifter som avslöjar hälsa, ras eller etniskt ursprung, eller politiska åsikter.

Våra produkt- och tjänsteerbjudanden är inte riktade mot barn.

Personuppgifter – så samlar vi in dem

Vi samlar in dina personuppgifter:

 • när du lämnar dina kontaktuppgifter till oss vid beställning av information om våra produkter eller tjänster, oavsett om beställningen görs med hjälp av beställningsformulären på denna webbplats, genom telefonsamtal eller genom fysiskt möte
 • när du lämnar dina kontaktuppgifter till oss via e-mail
 • när du tecknar prenumeration på våra e-postdistribuerade nyhetsbrev
 • när du laddar ner dokument från vår webbplats
 • när du anmäler dig till något av våra arrangemang eller seminarier (inklusive webbinarier)
 • från öppna offentliga källor, t.ex. LinkedIn eller företagswebbplatser

Personuppgifter – så använder vi dem

Vi kan komma att använda den information vi samlat in om dig när du tecknat prenumeration på vårt nyhetsbrev, svarat på en enkät eller någon marknadskommunikation, navigerat på vår webbplats eller använt dess funktioner, i nedan beskrivna syften.

 • För att följa din användning av våra webbplatser och våra nyhetsbrev, för att vi t. ex. ska kunna göra personliga anpassningar av ditt webbplatsbesök och tillhandahålla det innehåll och de produkterbjudanden som bäst motsvarar dina intressen och behov, samt få en korrekt uppfattning av vilket innehåll i nyhetsbreven prenumeranterna finner mest intressant (se vår cookiepolicy för mer information). Vår databehandling bygger då på ditt samtycke.
 • För att kunna besvara förfrågningar och beställningar och/eller tillhandahålla de beställda tjänsterna, inklusive respons på dina förfrågningar. För att kunna skicka ut tävlingsmaterial, marknadsmaterial, enkäter eller annat webbplatsmaterial samt för att sköta uppföljningen gentemot dig efter förfrågningar per e-post eller telefon. Vår databehandling bygger på kontrakt eller överenskommelse samt på en avvägning mellan vårt legitima intresse och förfrågningens avsändares, våra kunders, leverantörers och affärspartners intressen.
 • För att begära in betyg på och bedömningar av produkter och tjänster. Vår databehandling bygger på en avvägning mellan vårt legitima intresse och våra kunders, leverantörers och affärspartners intressen.
 • För att skicka ut nyhetsbrev och inbjudningar. Vår databehandling bygger på ditt samtycke. Om du är kund hos oss eller arbetar för någon av våra kunder, bygger vår databehandling på en avvägning mellan vårt legitima intresse och våra kunders, leverantörers och affärspartners intressen.

Våra nyhetsbrev

Om du har tecknat prenumeration på våra nyhetsbrev kan du säga upp prenumerationen när som helst genom att klicka på uppsägningslänken som finns i alla utskickade nyhetsbrev. Alternativt kan du avsluta prenumerationen genom skicka in din uppsägning med hjälp av kontaktformuläret längst ner på denna sida.

E-postkommunikation

Viktigt! Kommunikation per e-post medför alltid säkerhets- och konfidentialitetsrisker. Ett e-postmeddelande är i dessa avseenden jämförbart med ett vykort. Du bör därför inte skicka e-postmeddelanden som innehåller känsliga uppgifter eller sådant du inte vill att obehöriga ska kunna läsa.

Lagring av och tillgång till personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i säkra nätverk och endast ett fåtal personer, med särskilda åtkomstbehörigheter och tystnadsplikt, har tillgång till dem. All känslig information/kreditvärdighetsinformation du lämnar ut krypteras dessutom med Secure Socket Layer-teknik (SSL).

Vi vidtar dessutom en rad säkerhetsåtgärder när en användare anger, skickar eller läser sin information, för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter.

Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Vi varken säljer, byter eller överför på annat sätt dina personuppgifter till utomstående part. Detta gäller dock inte gentemot webbplatsvärdar eller andra samarbetspartners vars tjänster vi använder för drift av vår webbplats, upprätthållande av vår affärsverksamhet eller fullgörande av serviceåtaganden och tjänster gentemot våra användare, under förutsättning att dessa parter accepterar att behandla personuppgifterna konfidentiellt. Vi kan också komma att lämna ut information när så krävs enligt lag eller för att upprätthålla vår webbplatspolicy eller skydda våra egna eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Ej personligt identifierbar besöksinformation kan emellertid komma att lämnas ut till utomstående part för marknadsförings- och annonseringsändamål eller andra ändamål. Sådan information samlas endast in om du givit ditt samtycke, vänligen se vår cookiepolicy för mer information.

Vi varken inkluderar eller erbjuder tredje parts produkter eller tjänster på vår webbplats.

Lagringstid för personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter endast så länge de behövs för våra syften. Lagringstiden för personuppgifter varierar beroende på ändamålet vi använder dem för. Vi uppdaterar rutinmässigt prenumerantlistorna för vårt e-postdistribuerade nyhetsbrev och raderar uppgifterna om prenumeranter som inte längre är aktiva.

Den registrerades rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

 • Tillgång: Du har rätt att ta del av de personuppgifter vi har lagrade om dig samt rätt att veta för vilka ändamål vi använder dessa personuppgifter. Vi kan komma att be dig styrka din identitet när du begär information enligt denna rättighet. När vi mottar sådan begäran svarar vi så snart vi kan och senast inom en kalendermånad.
 • Rättelse: Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör dig rättade eller kompletterade.
 • Radering: Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Vi bedömer mottagen begäran om radering från fall till fall och svarar så snart vi kan och senast inom en kalendermånad. Om du är upphovsman till något innehåll på Alektum Group och vill ha detta innehåll raderat, vänligen meddela oss detta.
 • Begränsning: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i vissa fall, exempelvis om du anser att uppgifterna inte är korrekta eller om du motsätter dig vårt berättigade intresse att behandla uppgifterna.

Om du vill nyttja någon av dessa rättigheter, ber vi dig kontakta oss på dataprotection@alektumgroup.com.

Externa länkar

Vänligen observera att om du använder länkarna för att lämna vår webbplats och gå till en annan webbplats, eller begära en tjänst från tredje part, upphör denna policy att gälla så snart du lämnat denna webbplats. Din aktivitet på andra webbplatser lyder under respektive webbplats regler och policy.

Invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter! Kontakta oss på dataprotection@alektumgroup.com.

Du kan även kontakta tillsynsmyndigheten i ditt land.