Integritets- och cookiepolicy för vår hemsida

Vi tar din integritet på största allvar och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi på Alektum Group, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida.

Om du önskar information om hur vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för våra inkassotjänster, vänligen läs här!

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

Vi, Alektum Group AB (org.nr. 556331-1678), är personuppgiftsansvariga för all personuppgiftsbehandling som sker på vår hemsida.

Så här kommer du i kontakt med oss

Om du har frågor kring vår personuppgiftsbehandling eller om du vill nyttja någon av dina rättigheter så hittar du våra kontaktuppgifter här:

Alektum Group AB

Postadress: Nils Ericsonsgatan 17, 404 23 Göteborg, Box 111 08
Telefon vxl: 031-730 60 75
E-postadress till vårt dataskyddsombud: dataprotection@alektumgroup.com

När behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kan behandla dina personuppgifter om du;

  • använder vår hemsida i enlighet med de cookie-inställningar du samtycker till,
  • vill komma i kontakt med oss genom att fylla i dina kontaktuppgifter, som exempelvis; namn, e-postadress, telefonnummer och ärendenummer i våra kontaktformulär på hemsidan, eller
  • väljer att kontakta oss via de e-postadresser som anges på vår hemsida.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter, utifrån de val du gör när du använder vår hemsida, för följande ändamål:

  • För att följa din användning av våra webbplatser, för att vi exempelvis ska kunna göra personliga anpassningar av ditt webbplatsbesök och tillhandahålla det innehåll och de produkterbjudanden som bäst motsvarar dina intressen och behov – se avsnitt om cookies längre ner för mer information. Vår personuppgiftsbehandling bygger då på ditt samtycke i enlighet med art. 6 (a) i GDPR.
  • För att hantera och besvara dina förfrågningar per e-post, kontaktformulär eller telefon. Vår personuppgiftsbehandling bygger då på vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig på ett effektivt och lättillgängligt sätt i enlighet med art. 6 (f) i GDPR.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla tidigare nämnda ändamål. När vi mottar dina personuppgifter via kontformulär på vår hemsida eller via e-post lagras dessa i 45 dagar varefter de raderas. Mer information om hur länge cookies sparas hittar du längre ner.

Cookies

En cookie är en liten datafil som en webbserver sparar på din, dvs webbplatsbesökarens, dator. Med hjälp av cookies lagras information som sedan överförs till webbservern när du (åter-)besöker webbplatsen från den dator i vilken cookien finns.

Cookie-kategorier

Vi har valt att dela in cookies som finns på vår hemsida i nedanstående fyra kategorier.

Nödvändig
Vissa Cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska gå att använda, exempelvis för att  webbplatsnavigering och andra grundfunktioner ska fungera. Dessa Cookies kommer alltid att aktiveras när du besöker vår hemsida. För behandling av Cookies i kategori Nödvändig stödjer vi oss på vårt berättigade intresse av att kunna leverera en fungerande hemsida till hemsidans besökare i enlighet med art. 6 (f) i GDPR.

Inställningar
Cookies i kategori Inställningar låter vår webbplats komma ihåg information om inställningar som du gjort som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan exempelvis vara föredraget språk eller information om regionen du befinner dig i. Ändamålet med användningen av denna typ av Cookies är att göra webbsidan mer användarvänlig, så att den kommer ihåg vilka inställningar du valt att göra. Denna kategori används endast om du lämnat ditt samtycke i enlighet med art. 6 (a) i GDPR.

Statistik
Statistik-Cookies samlar anonymt in information som hjälper webbplatsägaren att få en överblick över hur besökarna använder webbplatsen. Ändamålet med användningen av denna typ av Cookies är att analysera beteendet på webbplatsen för att kunna göra den bättre. Denna kategori används endast om du lämnat ditt samtycke i enlighet med art. 6(a) i GDPR.

Marknadsföring
Cookies i den här kategorin används för att följa besökare mellan olika webbplatser. Syftet är att visa annonser och reklam som användaren uppfattar som relevanta och intressanta och som därmed är mer värdefulla för sina utgivare och för tredjepartsannonsörer. Informationen delas i sådant fall med Oracle, Podbean och YouTube. Denna kategori används endast om du lämnat ditt samtycke i enlighet med art. 6(a) i GDPR.

Tillfälliga respektive varaktiga cookies

Cookies innehåller en tidsstämpel som anger när de slutar fungera – här hittar du generell  information om sista funktionsdatum på olika typer av cookies. Specifik information om sista funktionsdatum hittar du i vår cookie-banner som dyker upp när du besöker vår hemsida eller under ”Cookieinställningar” längst ner på hemsidan.

Tillfälliga cookies
En tillfällig cookie, även kallad sessions-cookie, lagras bara tillfälligt i datorn, så länge webbplatsbesöket pågår. Tillfälliga cookies raderas normalt av webbläsarprogrammet när det stängs av. Till skillnad från varaktiga cookies har tillfälliga cookies ingen tidsstämpel som anger sista funktionsdatum och det är härigenom webbläsarprogram kan skilja mellan tillfälliga och varaktiga cookies. Du kan enkelt se om en cookie är en sessions-cookie i vår cookie banner.

Varaktiga cookies
En varaktig cookie raderas inte när webbläsarprogrammet stängs av. I stället sparas den varaktigt i datorn, antingen tills dess sista funktionsdatum infaller eller tills en angiven tid förflutit. Under hela den tid cookien förblir sparad, kommer informationen den innehåller att skickas till servern varje gång du besöker den webbplats cookien tillhör och varje gång du från någon annan webbplats visar en resurs (till exempel klickar på en annons) som tillhör den webbplats cookien tillhör. Varaktiga cookies används för att registrera och spara surfvanor under längre tid och för att spara användares inloggningsuppgifter så att användaren inte behöver skriva in sina inloggningsuppgifter vid varje återbesök. Du kan enkelt se hur länge den varaktiga cookien sparas i vår cookie banner.

Din kontroll över cookies

Du kan, som redan påpekats i det ovanstående, enkelt se vilka cookies som används och hur länge de lagras under respektive kategori i vår cookie-banner eller under ”Cookieinställningar” längst ner på vår hemsida. Om du inte vill acceptera alla cookies, kan du välja urval av cookies. Detta görs antingen vid ditt första besök på hemsidan eller genom att välja ”inställningar för cookies” längst ner på hemsidan. Vårt utgångsläge är att inga cookies är påslagna från start så att du har möjlighet att göra ett eget val av vilka cookies du vill aktivera. Genom att aktivera valbara cookies ger du ditt samtycke till behandlingen. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke och det kan du göra genom att ändra urvalet av cookies.

Du har kontrollen över dina personuppgifter – det här är dina rättigheter

Enligt GDPR har du följande rättigheter i förhållande till dina personuppgifter:

Rätt till information, enl. artiklarna 13-14 i GDPR.

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vår information kring detta hittar du här i denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång, enl. artikel 15 i GDPR.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse, enl. artikel 16 i GDPR.

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.

Rätt till radering (”Rätten att bli bortglömd”), enl. artikel 17 i GDPR

Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, till exempel om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet som uppgifterna samlades in för eller om du invänder mot behandling som sker baserat på en intresseavvägning.

Rätt till begränsning av behandling, enl. artikel 18 i GDPR.

Du har rätt att begära att viss behandling av dina uppgifter begränsas, till exempel om du invänder mot uppgifternas riktighet.

Rätt till dataportabilitet, enl. artikel 20 i GDPR.

Om du har lämnat ditt samtycke eller om vi grundar behandlingen på avtal med dig har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Rätt att invända, enl. artikel 21 i GDPR.

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter som grundar sig på art. 6.1 (e) (allmänt intresse) eller (f) (berättigat intresse), inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser i GDPR.

Rättighet kring automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, enl. artikel 22 i GDPR.

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, som har rättsliga följder för dig eller påverkar dig i betydande grad.

Är du missnöjd med vår personuppgiftsbehandling?

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten i det land du bor. I Sverige är detta; Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”).

Deras kontaktuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Du hittar mer information om detta på IMYs hemsida; www.imy.se.