Våra inkassohandläggare har specialkompetens inom energi- och telekombranschen och du kan vara säker på att hela inkassoprocessen sköts enligt de lagar och regleringar som finns inom just din marknad. Du har alltid tillgång till en personliga handläggare som ger dig ett snabbt och affärsmässigt bemötande och använder all sin erfarenhet och juridiska kompetens för att hitta en framgångsrik strategi för att du ska få betalt snabbare och ha en fortsatt god relation med din kund.

Våra inkassotjänster inom energi- och telekombranschen

Påminnelser

Vi kan i ett första skede gå in och hantera dina fakturapåminnelser. Du sparar både tid, pengar och resurser genom att låta oss administrera dina påminnelser. Vi skickar ut påminnelsen och bevakar sedan dina utestående fordringar tills betalningen kommer in.

Inkasso

Alla våra handläggare som jobbar med energi- och telekombranschen är specialister inom området och har lång erfarenhet av att hantera dessa typer av fordringar. Både du och din kund blir bemötta på ett professionellt sätt och du kan känna dig trygg i att vi känner till nödvändig lagstiftning och sköter ärendet på rätt sätt för att du ska få betalt för dina fordringar.

Om det skulle visa sig nödvändigt att stänga av den tjänst som din kund använder så vet vi hur man går tillväga. Du kan lugnt förlita dig på att vi hjälper dig i alla delar av processen. Vi sköter kontakten med berörda myndigheter och är alltid måna om att agera på ett korrekt sätt mot gäldenären.

Efterbevakning

Ibland finns det situationer när din kund inte har ekonomisk möjlighet att betala sina skulder. Då hjälper vi till med att bevaka din fordran till dess att din kunds ekonomiska situation förändras och ser till att fordran inte preskriberas.
Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Andra sätt vi kan hjälpa dig på

Inkassoärenden kan många gånger kräva även andra typer av expertis. Alektum Group erbjuder därför finansiella och juridiska tjänster såsom reskontrabelåning, fakturatjänstermarknads- och adressinformationkreditupplysningar och beslutsstöd, samt juridisk hjälp och rådgivning.