Vi jobbar dagligen med att skräddarsy lösningar för fastighetsinkasso som passar dig som kund, oavsett om du är fastighetsägare, förvaltare eller en bostadsrättsförening. Hanteringen anpassas utifrån vad det är för slags skuld och vilka förutsättningar som föreligger med val av den snabbaste processen för just ditt ärende. Våra handläggare inom företagsinkasso har specialkompetens och förhandlingsvana, något som är en trygghet för dig som kund hos oss. Vi har som mål att du ska kunna lämna över ditt ärende till oss och i stället fokusera helt på din kärnverksamhet.

Vi hjälper dig som har, eller arbetar med, kommersiella lokaler, lägenheter och bostadsrätter.

Våra fastighetsinkassotjänster

Påminnelser

Vi kan redan i ett första skede gå in och hantera dina hyres- eller fakturapåminnelser. Du sparar både tid, pengar och resurser genom att låta oss administrera dina påminnelser. Vi skickar ut påminnelsen och bevakar sedan dina utestående fordringar tills betalningen kommer in.

Inkasso

Alla våra handläggare som jobbar med fastighetsinkasso är specialister inom området och har lång erfarenhet av att hantera fordringar till hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Både du och din hyresgäst blir bemötta på ett professionellt sätt och vi ser till ärendet sköts enligt den handlingsplan som tas fram för varje enskilt ärende.

Efterbevakning

Ibland finns det situationer när din kund inte har ekonomisk möjlighet att betala sina skulder. Då hjälper vi till med att bevaka din fordran till dess att din kunds ekonomiska situation förändras och ser till att fordran inte preskriberas.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Andra sätt vi kan hjälpa dig på

Inkassoärenden kan många gånger kräva även andra typer av expertis. Alektum Group erbjuder därför finansiella och juridiska tjänster såsom reskontrabelåning, fakturatjänstermarknads- och adressinformationkreditupplysningar och beslutsstöd, samt juridisk hjälp och rådgivning.