Alektum Group hjälper dig med frågor kring fordringar i samband med konkurser, exempelvis ansökan om konkurs och konkursbevakning (att anmäla fordran i konkurs).

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Konkursförfarandet

Konkursförfarandet inleds med att någon av gäldenärerna, eller borgenären själv, ansöker om konkurs. En gäldenär kan dock bara försättas i konkurs om denne är på obestånd.

Vid en konkurs omhändertas en gäldenärs samtliga tillgångar av ett konkursbo som företräds av en konkursförvaltare, eftersom gäldenären under konkursen inte längre får disponera över tillgångarna. Konkursförvaltarens uppgift är att fastställa vilka tillgångar och fordringar som finns och omvandla tillgångarna till pengar så att borgenärerna kan få betalt för sina fordringar.

De fordringar som finns ska betalas ut i en särskild ordning. En fordran kan innehas med viss förmånsrätt (prioriterad fordran), vilket påverkar vilka borgenären som i första hand får betalt om pengarna inte räcker till alla. Det är därför viktigt att veta i vilken ordning och i vilken utsträckning borgenärerna kan få betalt.

Normalt sett behöver borgenärer inte anmäla att de har fordringar eftersom det är konkursförvaltarens uppgift att kartlägga alla fordringar. Om tillgångarna i konkursboet däremot är så stora att även gäldenärer utan förmånsrätt kan antas få betalt, kan tingsrätten besluta att bevakningsförfarande ska äga rum.