Vi har tillgång till ett nätverk av delgivningsmän över hela Sverige. Tack vare dem kan vi hålla dina gamla skulder aktiva och se till att pengarna hamnar hos dig. Våra delgivningsmän är väl insatta i ärendet och lyhörda i sin kontakt med gäldenären för att inte störa relationen mellan dig som kund och den skuldsatte i onödan. Vi försöker alltid göra det lilla extra.

Bland de kunder som använder våra delgivningstjänster finns bland annat fastighetsägare, inkassoföretag, energibolag och advokatbyråer, men vårt erbjudande fungerar i alla möjliga branscher. Vår lösning håller en hög kvalitet och är både snabb och trygg. Vi har alltid tillgång till uppdaterad och korrekt information och vid behov kan vi även hjälpa dig med juridisk rådgivning.

Vårt erbjudande

Många tror att Kronofogden är sista instans för att lyckas få betalt för sina fakturor, men så är det inte. En av vägarna till betalning går via delgivning. Du kan aldrig få betalt för en preskriberad fordran. Genom delgivningsförfarandet hjälper vi dig att hålla fordran vid liv, även om gäldenären för stunden kanske inte kan betala.

För att ge se till att våra kunder får betalt så fort som möjligt och för att minska risken för att ett ärende blir för gammalt och omöjligt att driva in ser vi till att delge ett uppdrag så snart vi fått det.

Vi kan hjälpa dig med betalningsförelägganden, partsdelgivningar, betalningsuppmaning enligt konkurslagen 2:9, stämningar, testamenten, krav, kallelser, betalningsanmaningar, underrättelser till elkonsument, uppsägningar och preskriptionsavbrott.

Vanligtvis tar vi emot uppdrag via post eller e-post. Större volymer kan du med fördel leverera till oss i filer. Vi anpassar vårt sätt att jobba för en snabbare och enklare lösning för dig.

Kontakta oss så berättar vi mer!