Information

Information om personuppgiftshändelse

Vi vill informera om att en av våra tredjepartsleverantörer har utsatts för en cyberattack. Under attacken fick gärningsmännen obehörig åtkomst till vissa av de personuppgifter som vi behandlar. Vi tar skyddet av personuppgifter på största allvar och när vi fick kännedom om incidenten rapporterade vi omedelbart till Integritetsskyddsmyndigheten och inledde både en intern och extern utredning.

Efter genomförd utredning kan vi konstatera att vi inte har varit det primära målet för attacken och att vår egen IT-miljö inte har varit åtkomlig för gärningsmännen, vilket betyder att incidenten endast berör vår leverantörs system. Vi kan också konstatera att det är omöjligt att med säkerhet identifiera vilka registrerade och vilka personuppgifter som möjligen har påverkats. Exempel på personuppgifter som vi administrerar inkluderar dock personnummer, namn, ärendenummer och e-postadresser.

Det är svårt att förutse de potentiella konsekvenserna för registrerade till följd av personuppgiftsincidenten. Potentiella konsekvenser kan till exempel vara förlorad kontroll över personuppgifter, identitetsstöld eller bedrägeri. Vi vill med detta meddelande göra dig uppmärksam på att du kan ha påverkats och uppmanar dig därför att läsa igenom råden nedan för att skydda dig mot försök till missbruk av personuppgifter:

  • Var vaksam om någon tar kontakt med dig och begär personlig eller konfidentiell information. Om du misstänker bedrägeri ska du rapportera det till berörda myndigheter.
  • Var försiktig med att klicka på länkar, bilagor eller ladda ned program som kommer via mejl, sms eller olika webbsidor, särskilt när du inte känner till avsändaren.

Om du har frågor med anledning av ovanstående kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataprotection@alektumgroup.com.