Om du inte betalar till inkassobolaget kan de gå till Kronofogden. Det innebär att Kronofogdens avgifter om 680 kronor läggs till din skuld. Kronofogden skickar ett betalningsföreläggande till dig. Du måste skriva under och skicka tillbaka föreläggandet till Kronofogden. Om du inte gör det skickar de en delgivningsman. Han eller hon besöker dig i hemmet eller på jobbet.

Om du har blivit delgiven en skuld har du tre alternativ.

  1. Betalar du din skuld inom tre dagar får du ingen betalningsanmärkning.
  2. Tycker du i stället att skulden är felaktig har du tio dagar på dig att klaga. Då går ditt ärende vidare till domstol där det prövas vem som har rätt eller fel.
  3. Eller så betalar du inte alls. Då utfärdar Kronofogden en dom som slår fast att det är din skuld. Det gör att du får en betalningsanmärkning. Om den du är skyldig pengar ansöker om utmätning tillkommer ytterligare 600 kronor. Kronofogden gör en utredning av din ekonomi. Den kan resultera i utmätning av dina tillgångar. Utmätningen ger dig ytterligare en betalningsanmärkning.