Så här gör du om

Kontakta alltid vår kundtjänst i första hand. Om du har invändningar som gäller ett specifikt ärende, exempelvis en invändning om att du av någon anledning inte är betalningsskyldig, bör du i första hand prata med den handläggare som anges på det brev du fått från oss.

Om ditt klagomål kvarstår även efter att du varit i kontakt med vår kundtjänst eller din handläggare kan du skicka in ett skriftligt klagomål, antingen via e-post eller via vårt onlineverktyg Mina Sidor.

Det är viktigt att du tydligt och i detalj beskriver vad som hänt. Försök att vara så konkret som möjligt och lämna alltid följande uppgifter:

  • Dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress)
  • Ditt ärendenummer och/eller personnummer (om klagomålet rör ett ärende hos oss)
  • Anledningen till att du är missnöjd och på vilket sätt du anser att Alektum Group gjort fel
  • När händelsen inträffade och på vilket sätt du hade kontakt med oss (brev, telefon, e-post)

Vad händer sedan?

Alla klagomål hanteras enligt vår klagomålspolicy, vilket innebär att ditt ärende snabbt och sakligt utreds av en annan person än den som hanterat ditt ärende från början. Vi återkopplar till dig så snart som utredningen är klar.

Personuppgiftshantering

Genom att skicka in ett klagomål till oss samtycker du till att Alektum Group AB hanterar de personuppgifter om dig som du lämnar. Uppgifterna som hanteras är de som tillförs ärendet. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörda fordringsägare och till myndigheter samt tillföras eventuella pågående ärenden hos oss. Du har rätt att en gång per år efter skriftlig och egenhändigt undertecknad förfrågan erhålla ett utdrag avseende vilka uppgifter vi behandlar om dig. Skulle du finna att någon uppgift är felaktig kan du kontakta oss för rättelse. Personuppgiftsansvarig är Alektum Group AB.