Vad är speciellt med Alektum Risk Optimisation (bifirma Decidas Info AB) som kreditupplysningsbolag?

Alektum Risk Optimisation (bifirma Decidas Info AB) är Sveriges yngsta kreditupplysningsbolag och därmed byggda med den allra senaste tekniken.

Vi har vår bakgrund inom inkassobranschen och vet hur olika konsumenter hanterar olika typer av mindre krediter, och denna expertis har vi tagit med oss in i våra modeller. Vi förutser inte risken att någon får en betalningsanmärkning, vi förutser risken för att fakturan inte blir betald inom rimlig tid om den ändå hamnar på inkasso. Det är en unik koppling, där vi är speciellt duktiga på mindre krediter till svårbedömda konsumenter. Vi arbetar också hårt med uppföljning och intrimning och vill gärna se hela kundens flöde från vår kreditbedömning till vår koncern Alektums inkassoarbete. På det sättet får vi en för branschen unik förståelse för kundens risk och potential i kreditbesluten.