Vad är en kreditupplysning?

För att förenkla kreditgivning finns kreditupplysningsföretag som förser den som ger kredit med information om dig som söker kredit – en kreditupplysning.

Den som lånar ut pengar eller ger andra krediter behöver ett bra underlag för att kunna bedöma om han eller hon ska ge dig kredit.

En kreditbedömning bygger på tanken att det är liten risk att ge kredit till den som tidigare har skött sin ekonomi och större risk att ge kredit till den som tidigare har misskött sina betalningar.

För att förenkla kreditgivning finns kreditupplysningsföretag som förser den som ger kredit med information om dig som söker kredit – en kreditupplysning. En fyllig och korrekt information hjälper kreditgivaren att bedöma riskerna för kreditförluster och andra problem. Då behöver han eller hon inte gardera sig mot alla tänkbara risker och kan fatta snabba beslut.

Källa: Datainspektionen