Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en notering hos ett kreditupplysningsföretag att en person eller en organisation anses vara en opålitlig betalare.

Själva ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på olika uppgifter som samlas in från olika källor.

En vanlig anledning till en betalningsanmärkning är att borgenär inlämnat en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten mot gäldenär. Betalningsanmärkningar utfärdas av kreditupplysningsföretagen, inte Kronofogdemyndigheten, även om det är Kronofogdens beslut som ligger till grund för registreringen. Noteringen finns kvar i 3 år för fysiska personer, men kan förlängas om skulden inte är betald. Kronofogdens personregister är offentliga.

Se datainspektionens lista på kreditupplysningsföretag.