På vilket sätt ingår Alektum Risk Optimisation (bifirma Decidas Info AB) i Alektum Group?

Kreditupplysningsföretaget Alektum Risk Optimisation (bifirma Decidas Info AB) bildades 2007 och ingår i Alektum-koncernen.

Alektum Groups ägare tog 2007 steget att starta ett helt eget kreditupplysningsbolag. Bolaget har namnet Alektum Risk Optimisation (bifirma Decidas Info AB) och ingår i Alektum-koncernen. Alektum Risk Optimisations  tjänster är del av ett helhetskoncept med en värdekedja från marknadsurval och marknadsförståelse till kreditbedömning, fakturering, inkassohantering och köp av fordringsportföljer som marknadsförs under Alektum Group.