Jag tycker att information hos er om mig är missvisande, hur gör jag nu?

Kontakta oss med begäran om vad du anser är missvisande och med underlag som bekräftar varför.

Oftast handlar det om betalningsanmärkningar. Enklast är om du t.ex. har intyg som visar att den som skickade ärendet till Kronofogden gjorde fel, t.ex. att du betalade innan det skickades dit. Att du betalt skulden efter att den skickats till Kronofogden är inte en omständighet som gör betalningsanmärkningen missvisande, däremot ser vi oftast detta i våra scoringmodeller och tar hänsyn till det.