Hur gör jag för att ansöka om registerutdrag?

För att ansöka om ett registerutdrag behöver du skicka in en skriftlig ansökan till oss. Mer information finns på vår sida om registerutdrag.

Som privatperson har du rätt att kostnadsfritt en gång per år beställa ett registerutdrag. Enligt kreditupplysningslagen kan du få besked av ett kreditupplysningsföretag om företaget har lagrat uppgifter om dig och i så fall vilka uppgifter som finns. Som privatperson har du rätt att kostnadsfritt en gång per år beställa ett registerutdrag. I detta registerutdrag finner du de uppgifter som Alektum Risk Management har registrerat om dig.

Vill du ansöka om registerutdrag?

Gå till vår sida för registerutdrag. Där finner du mer information och blanketter för att beställa ett registerutdrag.