Hur får jag reda på innehållet i en kreditupplysning?

Du behöver inte själv begära att få meddelandet, det ska du få automatiskt. Meddelandet ska skickas samtidigt som en kreditupplysning lämnas ut och inte kosta dig någonting.

Varje gång ett kreditupplysningsföretag lämnar ut en kreditupplysning om dig ska du få ett skriftligt meddelande om de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller. Meddelandet ska också innehålla uppgifter om vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten, ändamålen med behandlingen, möjligheten till rättelse och vem som har begärt kreditupplysningen, en så kallad beställaruppgift eller omfrågandekopia som det ibland kallas.

Du behöver inte själv begära att få meddelandet, det ska du få automatiskt. Meddelandet ska skickas samtidigt som en kreditupplysning lämnas ut och inte kosta dig någonting. Kreditupplysningsföretagen uppfyller oftast sin informationsplikt genom att skicka en kopia av den kreditupplysning som har lämnats ut – en kreditupplysningskopia ibland så kallad omfrågandekopia.

Källa: Datainspektionen