Vad är inkasso?

Inkasso innebär att en person (eller ett företag) har ett skuldkrav på en annan person (eller ett företag).

Inkassobolaget, till exempel Alektum Group, företräder den part som inte har fått betalt i tid och ser till att skulden betalas.