Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en uppgift i ett register som anger om någon inte har betalat en faktura eller skuld i tid.

Många företag och myndigheter använder sådana register som beslutsunderlag för kreditgivning.