Jag kan inte betala min skuld nu. Vad ska jag göra?

Du kan använda dig av Plan & Pay för att skapa en betalningsplan.

Du kan också kontakta oss så hjälper vi dig.