Jag har fått ett inkassokrav. Vad innebär det och vilka möjligheter har jag?

Inkassokravet innebär att du har fått en faktura som du inte har betalat i tid.

Du kan nu antingen betala fakturan, bestrida kravet, eller göra ingenting. Att göra ingenting avråder vi dig ifrån, eftersom det gör att skulden växer. Tycker du att kravet är felaktigt ska du bestrida det. Skicka din bestridan skriftligen till oss.