Vad händer om min kund bestrider sin faktura?

Självklart är det bästa om du och din kund kan hitta en lösning.

Annars kommer du att få betala tillbaka det finansierade beloppet till Alektum. Vi kan hjälpa dig att få betalt genom att gå vidare med en rättslig process.