Hur redovisas mina transaktioner?

På vår webb kan du följa din kundreskontra som ligger hos oss.

Varje gång vi gör en utbetalning mailas ett underlag till dig och en gång i månaden skickar vi en rapport över månadens händelser i din reskontra.