Hur långa kredittider kan jag ge till mina kunder?

Det vanligaste är 30 dagar.

Vill du lämna generösare kredittider så går det också. Kreditavgiften blir då högre.