Vad innebär en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning uppkommer när Kronofogden utfärdar ett utslag efter en ansökan om betalningsföreläggande.

Anmärkningen finns sedan hos kreditupplysningsbolagen under 3 år för privatpersoner, och 5 år för företag och andra juridiska personer. En ansökan om betalningsföreläggande mot juridisk person ligger kvar i registret i 2 år.