Vad gäller angående dröjsmålsränta?

Har du inte avtalat något om ränta så kan fordringsägaren debitera 8% plus gällande referensränta.

Dröjsmålsräntan kan vara högre om det avtalats innan.