Om jag redan har betalt fakturan när jag får inkassokravet, måste jag då betala kostnaderna?

För att undvika betalningsskyldighet av inkassokostnaden måste din betalning vara bokförd hos betalningsmottagaren senast dagen innan inkassokravet skickades.