Jag har inte fått en påminnelse innan inkassokravet, är jag då skyldig att betala inkassokostnaden?

Det finns inget lagkrav att skicka påminnelse innan inkasso.

Undantaget är parkeringsavgifter som måste föregås av en påminnelse. Det här innebär att inkassokostnaden måste betalas även om du inte fått en påminnelse.