Marknadsinformation

Adressinformation, marknadsanalys och mediautrymme

Ditt kundregister har ett stort värde. Vi kan hjälpa dig att öka värdet genom att ge det ökat fokus! Vi hjälper dig att effektivisera allt från kampanjer för direktmarknadsföring till registervård och analyser av din kunddatabas.

Adresser, emailadresser & telefonnummer

Att nå rätt målgrupp i en direktadresserad kampanj är kritiskt när det gäller direktmarknadsföring. Vi erbjuder rådgivning och inköp av adresser med målet att göra din kampanj kostnadseffektiv och lönsam. Nås inte dina målgrupper av kampanjens budskap är insatsen förgäves och dyr. Vem vill du nå? Berätta för oss så hjälper vi dig med planering av kampanjen. Vi matchar mot ditt kundregister och gör rekommendationer för hur målgrupperna kan vässas. Efter kampanjen följer vi upp och mäter resultatet och levererar en användbar analys.

Medieutrymme för bilagor

Hur kostnadseffektiva är dina kampanjer? Når du ut till din fulla potential bland möjliga målgrupper? Erfarenhet visar att bilagor i olika tidningar eller annan media, exempelvis postorderpaket, medlemsutskick eller kataloger, ger stor möjlighet att få kontakt med kundgrupper som annars kan vara svåra att nå. Vi hjälper dig med kampanjplanering, projektledning och inköp av medieutrymme för bilagekampanjer. Hela aktiviteten anpassas efter dina förutsättningar och mål.

Registervård

Ca 350 000 personer byter adress och ca 170 000 personer ändrar telefonnummer varje år. Ett uppdaterat kundregister är en förutsättning för att kunna bearbeta dina kunder på ett effektivt sätt och skapa lönsamma affärer. Vi kan hjälpa er att uppdatera ert kundregister en enstaka gång eller löpande.

Så här tar vi hand om ditt kundregister

  • Löpande övervakning av förändringar av personnummer, organisationsnummer, adresser, telefonnummer och e-postadresser.
  • Kompletteringstjänster för din webbplats: kompletterande fält med information när en kund skriver in telefonnummer eller personnummer.
  • Punktinsatser efter dina behov och önskemål, till exempel personnummersättning och telefonnummersättning.

Marknadsanalys – Bra grund för rätt beslut

Kanske behöver du ta beslut om nya marknader, segment eller utvärdera vilket affärsområde eller produkter/tjänster du ska prioritera? Kanske söker du relevant underlag för att positionera om ditt erbjudande? En skräddarsydd marknadsanalys ger dig djupare information baserad på data som du drar nytta av direkt.

  • Kundprofilanalyser – vi delar upp din nuvarande kundgrupp, baserat på hur de klassificeras och på deras långsiktiga beteenden.
  • Registeranalys – ger en tydlig bild av vilka dina nuvarande kunder är genom att jämföra dem med extern information.
  • Responsanalys – visar vad som karaktäriserar personerna som responderat på en kampanj, vilket ger insikter som kommer göra din marknadsföring mer kostnadseffektiv över tid.