Kreditupplysning och beslutsstöd

Många företag använder alldeles för trubbiga verktyg för kreditprövning och stänger därmed ute kunder i onödan. Vårt kreditupplysningsbolag kan erbjuda dig en skräddarsydd lösning: en kreditmall som passar just ditt företag. Inte så snäv att du väljer bort bra kunder, inte så snäll att du förlorar pengar i onödan.

Informationstjänster vid kreditgivning

Grundläggande för all kreditgivning är korrekt identifiering av kunden. Men visste du att 1,5 miljoner svenskar byter adress varje år? Eller att 100 000 avlider varje år? Därför är ett uppdaterat kundregister nödvändigt för god försäljning och kundvård. Med marknadens bästa sökmotor erbjuder vi ett träffsäkert system för adressuppdatering och personnummersättning.

  • Identifiera personnummer
  • Adresser via bevakning eller uppdatering
  • Telefonnummer via bevakning eller uppdatering

Beslutsstöd vid kreditbedömning

Öka försäljningen och dina intäkter genom att sälja till rätt kunder, de som är villiga att betala! Vi hjälper dig med skräddarsydda tjänster som ger bra beslutsstöd vid avgörande kreditbedömning.

Du kan exempelvis välja att personnummersätta, kontrollera att namn och personnummer stämmer överens, eller kontrollera att den uppgivna adressen är korrekt. Även regler baserade på kreditbeloppet kan läggas in, för att kunna ändra godkännandenivå vid större krediter eller helt undvika kreditupplysning vid alltför små belopp. Dessutom erbjuder vi ett automatiserat arkiv som gör att du kan lägga upp regler för återanvändning av en redan tagen kreditupplysning om vissa villkor uppfylls.

Enkel konsumentkredit – Stöd inför kreditbeslut

Erbjuder du kredit- eller betalningsplaner för dina kunder? Då är chansen stor att ni som företag behöver bättre insikt i hur kundens ekonomi ser ut – innan det viktiga kreditbeslutet tas. Enkel konsumentkredit är en unik lösning som hjälper dig utvärdera kundens återbetalningsförmåga samt säkerställer att du uppfyller nya myndighetskrav som ställs för dessa tjänster i dag.

Kreditupplysningar

Vår kreditbedömning ökar dina möjligheter att göra goda affärer med fler kreditvärdiga kunder. Kreditbedömning är så mycket mer än att ta kreditupplysningar på sina kunder. Det handlar om komplexa avväganden kring att säkerställa rätt köpare. Den gamla tidens syn på kreditupplysningar handlade om att till varje pris skydda dig från dåliga affärer genom att spärra alla kunder som innebär minsta risk. Våra lösningar möjliggör i stället att skräddarsy en kreditbedömning som passar just er typ av verksamhet.

Det finns många kunder som alltid betalar, även om de betalar aningen sent. Låter ni oss hantera er kreditupplysning ökar vi möjligheten att göra goda affärer med fler kunder. Ni erbjuds automatiserade beslut där beloppsgränsen kan variera beroende på hur just er verksamhet ser ut. Eftersom det finns en nära koppling mellan vårt kreditupplysningsbolag och vår inkassoverksamhet blir vi unika i vår kreditbedömning: vi har ytterligare databaser att förlita oss på. Så tycker vi att rättvis kreditprövning ska gå till.