Fakturatjänster

Frigör tid och få snabbare betalt

Förbättra er likviditet och kassaflöde. Idag.

Att administrera och skicka ut fakturor och påminnelser är ett tids- och resurskrävande jobb. Tid och resurser som istället skulle kunna läggas på att skapa värde för er verksamhet. Genom våra fakturaservice och pre-collection tjänst, hjälper vi er att få betalt så snabbt som möjligt. Allt för att ni ska slippa onödig oro kring likviditet eller kassaflöde.

Fakturaservice

Kundfakturor kan vara tidskrävande att hantera, inte minst om det uppstår förseningar med betalningen. Med tjänsten fakturaservice systematiserar vi hela din fakturahantering, från registrering av inbetalningar, distribution till påminnelser och tar hand om eventuella inkassoärenden. Enkelt och effektivt så att du får mer tid för din kärnverksamhet.

Påminnelseservice

Att fakturorna betalas i tid handlar till stor del om att ha bra rutiner för påminnelser. Vi kan även hjälpa er effektivisera betalningspåminnelser så att fakturorna betalas i tid, med syftet är ge kunden en möjlighet att betala innan ärendet går till inkasso. Du står som avsändare och äger kundrelationen, vi tar endast hand om den administrativa hanteringen.