Corporate Social Responsibility (CSR)

Vårt arbete för socialt ansvarstagande och privatekonomisk hållbarhet är en naturlig del av vår vardag och baserat på vårt varumärkeslöfte ”Att hjälpa och inspirera människor att leva ett liv de har råd med”. Våra hållbarhetsinsatser syftar till att främja social och ekonomisk hållbarhet för våra kunder, gäldenärer och anställda, och göra en positiv inverkan på de samhällen vi verkar i.

Som ett led i det arbetet har vi två initiativ – Pengapeppen och Shoppa Lagom.

Pengapeppen

I vårt nästintill kontantlösa samhälle blir pengar och dess värde mer eller mindre ett abstrakt begrepp, och desto svårare för föräldrar att förklara och för barn att förstå. Genom Pengapeppen vill vi lägga grunden för att morgondagens vuxna ska kunna kliva ut i vuxenlivet med god kunskap och sunda vanor och värderingar kring ekonomi, för att på så sätt minimera risken för att de ska hamna i en obalanserad privatekonomisk situation senare i livet.

Du hittar pengapeppen på webben eller på Instagram

Shoppa Lagom

Initiativet Shoppa Lagom startades 2019 som ett led i vårt arbete till en mer hållbar konsumtion – en privatekonomisk balans – och för att därigenom motverka överskuldsättningen i samhället.

Antalet överskuldsatta personer i Sverige närmar sig en halv miljon samtidigt som skuldbeloppen ökar år för år. Shoppa Lagom riktar sig därför mot vanliga konsumenter som ibland ”handlar lite för mycket”, dvs. saker som man egentligen inte har råd med. Men det är även ett upprop för andra bolag att vara med i arbetet för att uppnå en mer ansvarsfull kreditgivning och en hållbar konsumtion.

Läs mer om vårt CSR och hållbarhetsarbete >
””Alektum Group har vi en tydlig vision – att guida och inspirera människor till en balanserad och hållbar privatekonomi. Vi har under många år arbetat aktivt för att förverkliga vår vision, bland annat genom vårt initiativ Shoppa Lagom. Tyvärr ser vi att allt fler unga hamnar i skuldfällan och detta vill vi försöka motverka. Vi vill göra skillnad genom att främja ungas kunskap inom privatekonomi. Forskning visar att vanor kring ekonomi bildas redan när barn är små, därför vill vi genom Pengapeppen erbjuda föräldrar inspiration, information och de verktyg de behöver för att ge sina barn en god ekonomisk grund och förståelse innan de kliver ut i vuxenlivet””

Moa Tyborn, kommunikations- och marknadsdirektör

Pengapeppen Podden

Oavsett om du är en trött Swishförälder, fullblodad shopaholic, nitisk budget-ninja, helt vilsen eller bara helt vanlig – låt oss bli din peppande vän och inspiratör i ekonomidjungeln. I Pengapeppen-podden får du träffa fantastiska människor med olika bakgrund som bjuder på spännande historier, kunskap och tips. Allt för att du ska få bättre koll på dina pengar och ett gott ekonomiskt självförtroende.

Shoppa Lagom Podden

I Shoppa Lagom-podden låter vi relevanta och intressanta profiler komma till tals kring det, åtminstone enligt oss, absolut roligaste som finns: Pengar, sparande, shopping och konsten att hitta sitt ekonomiska lagom.