Shoppa Lagom

Vårt arbete för socialt ansvarstagande och privatekonomisk hållbarhet är en naturlig del av vår vardag. Initiativet Shoppa Lagom startades därför 2019 som ett led i vårt arbete till en mer hållbar konsumtion – en privatekonomisk balans – och därigenom motverka överskuldsättningen i samhället.

Antalet överskuldsatta personer i Sverige närmar sig en halv miljon samtidigt som skuldbeloppen ökar år för år. Shoppa Lagom riktar sig därför mot vanliga konsumenter som ibland ”handlar lite för mycket”, dvs. saker som man egentligen inte har råd med. Men det är även ett upprop för andra bolag att vara med i arbetet för att uppnå en mer ansvarsfull kreditgivning och en hållbar konsumtion.

Shoppa Lagom Website
”Som inkassobolag har vi en viktig roll att fylla i samhället. Vi kan göra skillnad. Med initiativet Shoppa Lagom vill vi göra just det. Att inspirera och informera om privatekonomisk balans är en del. Att hjälpa våra kunder att erbjuda konsumenter rätt betalningsalternativ utifrån betalningsförmåga är en annan. På så sätt kan vi hjälpa både privatpersoner och företagen de handlar hos till en mer stabil ekonomi.”

Mats Augurell, VD

”Vårt initiativ, Shoppa Lagom, ligger helt i linje med våra kärnvärden – socialt ansvarstagande och privatekonomisk hållbarhet. Obetalda skulder gynnar inte någon – inte de skuldsatta, inte handeln, inte oss och inte samhället i stort. Genom Shoppa Lagom vill vi belysa en viktig, men sällan uppmärksammad samhällsfråga, som berör alldeles för många.”

Moa Tyborn, Kommunikations- och marknadsdirektör

Partners som står bakom initiativet

Om du är intresserad av att veta mer, eller vill på ett eller annat sätt vara med, vänligen kontakta oss genom att skicka ett mail till marknad@alektumgroup.com.

Shop Lagom Podden

I Shoppa Lagom-podden låter vi relevanta och intressanta profiler komma till tals kring det, åtminstone enligt oss, absolut roligaste som finns: Pengar, sparande, shopping och konsten att hitta sitt ekonomiska lagom.