5 nyckelfaktorer för att välja och utvärdera en inkassopartner

Att välja en inkassopartner kan vara en komplex process som kräver en noggrann utvärdering av deras sätt att balansera AI och den mänskliga faktorn, enkelhet i integration och rapportering, samt stabilitet, tillförlitlighet och compliance. Att välja rätt partner är avgörande eftersom det inte bara ger resultat i form av betalda fordringar och bibehållna lojala kunder, utan också skyddar konsumenternas resa och ert varumärkes rykte. Här är några nyckelfaktorer att ta hänsyn till när du utvärderar en inkassopartner:

Personalisering

Vilka uppgifter använder de för att personalisera kundkontakten? Skräddarsyr de kommunikationskanalerna utifrån var och en av dina kunders preferenser, tid på dagen och tonalitet? Eller arbetar de med statiskt åtgärdsträd där många kunder behandlas lika och ”en storlek passar många”?

Kombinationen av AI och mänsklig kontakt

Inkassobranschen har kommit långt – från gamla metoder och traditionella statiska processer till innovativ teknik som datamodellering och maskininlärning. Vad är deras inställning till AI och maskininlärning när det gäller optimering av resultat och bättre kundupplevelser? Vilken process har de för kontinuerlig förbättring? Har de en stark champion/challenger-testkapacitet och tar de hjälp av maskininlärning?

Att välja en partner som lovar bättre resultat genom att låta AI och automatiserade program välja när och hur de ska kommunicera med olika konsumenter kan verka som ett steg i rätt riktning. Och det stämmer, det är ett viktigt steg – men det är bara ett steg. För optimala resultat behöver du en kombination av avancerad teknik och mänsklig kontakt. Det är viktigt att inkassopartnern tar hänsyn till att bakom varje obetald skuld finns en människa som ofta ofrivilligt hamnat i en ekonomisk svår situation.

Ett system

Om ni har verksamhet i flera länder, eller om ni säljer till kunder i flera länder, leta efter ett inkassobolag som erbjuder ett och samma system för alla marknader för att förenkla gränsöverskridande transaktioner. Att ha ett system med all samlad information om era fordringar, som är lätt att navigera i och där alla kunder, betalningar och kommunikation sammanställs, oavsett var kunden befinner sig eller vilken valuta skulden betalas i, är en stor fördel och något som förenklar transparens, rapportering och administration.

Compliance-faktorer

Din inkassopartner ska naturligtvis ha processer som följer alla tillämpliga lagar och förordningar.  Eftersom inkassohantering är ett komplext område är det också bra att ha en partner som kan vägleda och ge råd i dessa frågor, särskilt om du har verksamhet eller kunder i flera länder. Inkassoregelverken skiljer sig mycket från land till land och fel hantering av inkassokraven kan få allvarliga konsekvenser. Om inkassopartnern har lokala kontor innebär det vanligtvis att de enkelt kan navigera mellan olika språk, kulturer och regler, vilket kan göra din vardag lite enklare.

Flexibilitet, transparens och uppföljning

En partner som är flexibel när det gäller genomförande, integration och även löpande under samarbetet, till exempel för att optimera processer eller lösa eventuella problem, kan vara avgörande för ett lyckat samarbete. Det är svårt att formulera texter och avtal som täcker alla möjliga händelser, då är det istället ett fungerande partnerskap och en flexibel inställning som blir avgörande.

Får ni tillgång till avancerade BI-verktyg för insikter om konsumentbeteenden genom hela kredithanteringsprocessen? Det är viktigt att arbeta med en partner som förser er med de rätta analysverktygen men även garanterar regelbunden gemensam uppföljning för att optimera prestanda, hög kvalitet och framsteg i ert samarbete.

”Vi har valt Alektum Group som inkassobolag dels för att de har kapacitet att hantera stora volymer, men också för att vi tillsammans vill utmana branschen på ett litet annorlunda sätt. Resultatet av detta är ökad kundnöjdhet, minskad churn och reducerade kreditförluster.”

Solomon Seyoum, Manager Customer Finance hos Tre Sverige

Våra lösningar

Vi vet att ett förutsägbart kassaflöde och goda kundrelationer är A och O för våra kunder, och erbjuder därför ett brett utbud av tjänster – alltid skräddarsydda för att möta era behov. Genom våra djupt rotade värderingar, vår kunskap och engagemang möjliggör vi bättre och mer pålitliga resultat.

Läs mer

Om oss

Vi finns på 14 marknader runt om i Europa, så vi kan hjälpa dig oavsett vart din kund befinner sig. Och med ett system och en kontaktperson för alla länder kan vi förenkla dina cross-border affärer.

Läs mer

Kontakta oss för rådgivning

Vill ni också ha högre lösningsgrad, förutsägbart kassaflöde och bättre kundupplevelse? Kontakta vår expert så berättar han mer:

 

Magnus Lindblom
magus.lindblom@alektumgroup.com