Reskontrabelåning är ett enkelt sätt att frigöra kapital och öka likviditeten i ditt företag. Förutom den uppenbara fördelen att få betalt direkt få betalt så slipper du administrationen: Alektum Group fungerar som en extern ekonomiavdelning där du har en egen handläggare som alltid finns tillgänglig. Du sköter faktureringen men vi driver in betalningen av de belånade fakturorna. Vi sköter utskick av påminnelser och driver eventuella inkassoärenden, givetvis i dialog med dig som äger kundrelationen.

Så här fungerar reskontrabelåning

 • Dag 1
  Fakturan skapas och distribueras av dig. Fakturans värde registreras hos oss i din reskontra och vi följer ditt flöde.

 • Dag 1-2
  Utbetalning sker enligt avtalad belåningsgrad, upp till 90 procent av fakturavärdet.

 • Dag 30
  Fakturan förfaller till betalning. Vi hanterar betalningar från din kund och resterande del av fakturavärdet betalas ut.

 • Dag 36
  Vid utebliven betalning skickas en betalningspåminnelse till kunden.

 • Dag 44
  Om betalning av påminnelsen uteblir skickas ett inkassokrav till kunden.

 • Dag 55
  Vi kontaktar din kund för en betalningsuppgörelse. Efter avstämning med dig förbereder vi för eventuell rättslig åtgärd.

 • Dag 365
  Vid utebliven betalning läggs fakturan för efterbevakning, där preskription, solvens och verkställighet hos Kronofogden bevakas.

Sälj dina fordringar – inte din kundrelation

Välj affärspartner med omsorg. För din trygghet finns Alektum Groups grundläggande, unika perspektiv: vår ambition är att du som kund ska få dina pengar tillbaka men samtidigt behålla din kundrelation. Våra rutiner och noggranna processer vid reskontrabelåning har tydligt fokus: du ska ha en god relation till berörda kunder även i fortsättningen.