Kanske behöver du betala dina leverantörer innan din kund har betalt sin faktura till dig. Genom orderfinansiering hjälper vi dig finansiera nödvändiga inköp och investeringar tills du får in din betalning. En effektiv finansieringsform som snabbt frigör bundet kapital och löser problem för företag som vill kunna leverera.

Fokus på affär och tillväxt genom orderfinansiering

Vårt mål med tjänsten orderfinansiering är att se till att du har ett starkt kassaflöde och kan fokusera på din affär och dina kunder. Detta kan också optimera likviditeten, minska kreditrisken och förbättra företagets nyckeltal.

Vi erbjuder fler tjänster än orderfinansiering

Vi tänker helhet och agerar långsiktigt – och inte bara vid orderfinansiering. Finns det fler processer du vill vässa? Vill du veta mer om orderfinansiering och hur det fungerar tillsammans med våra andra tjänster är du välkomna att kontakta oss för mer information.