Fakturaköp med regress, återgång, betyder att du säljer dina fakturor till oss samtidigt som du frigör kapital och dyrbar tid. Efter godkänd kreditprövning av din kund gör vi en utbetalning och betalar upp till 100 procent av värdet; du får pengar på kontot som kan användas direkt i verksamheten. Du slipper ligga ute med kundfordringar och vi tar över processen med att få in betalningen. Vid denna typ av factoring, fakturaköp med regress, tar vi över rättigheten till fakturan – däremot inte risken. Skulle fakturan förbli obetald efter avtalsperiodens slut tas regressrätten i anspråk. Det betyder att du köper tillbaka fakturan, det vill säga återbetalar fakturabeloppet till Alektum Group.

Frigör resurser med fakturaköp med regress

Du väljer själva vilka fakturor du vill sälja – samtliga, vissa återkommande kunder eller enstaka fakturor för tillfälliga behov. Vi tar över arbetet med att få betalt för din fakturor och din värdefulla tid och energi kan du i stället lägga på att säkra leveranser till dina kunder samt göra nya affärer.

Sälj dina fakturor – inte din kundrelation

Välj affärspartner med omsorg. För din trygghet finns Alektum Groups grundläggande, unika perspektiv: vår ambition är att du som kund ska få dina pengar tillbaka men samtidigt behålla din kundrelation. Våra rutiner och noggranna processer vid fakturaköp med regress har tydligt fokus: du ska ha en god relation till berörda kunder även i fortsättningen.

Så här fungerar fakturaköp med regress

  • Dag 1
    Fakturan skapas och skickas i original till oss. Vanligast är att vi tar emot fakturorna som pdf-filer via e-post. Större volymer kräver filhantering.

  • Dag 2
    Vi kreditprövar din kund och fakturan förses med en överlåtelsetext om att betalning ska gå till Alektum Group. Vi skriver ut, kuverterar och distribuerar fakturan till kunden. Utbetalning på upp till 100 procent av fakturavärdet sker till ditt konto.

  • Dag 3
    Fakturan förfaller till betalning. Vi hanterar betalningar från kunderna.

Vid händelse av att betalning uteblir och inkassoförfarande inte lyckas: Regressrätten tas i anspråk och fakturasumman återbetalas av dig som ursprunglig fakturaägare.

Vi erbjuder fler tjänster än fakturaköp med regress

Vi tänker helhet och agerar långsiktigt – och inte bara vid fakturaköp med regress. Finns det fler processer du vill vässa? Vill du veta mer om fakturaköp och hur det fungerar tillsammans med våra andra tjänster är du välkommen att kontakta oss för mer information.