Fakturaköp med regress, återgång, betyder att du säljer dina fakturor till oss samtidigt som du frigör kapital och dyrbar tid. Efter godkänd kreditprövning av din kund gör vi en utbetalning och betalar upp till 100 procent av värdet; du får pengar på kontot som kan användas direkt i verksamheten. Du slipper ligga ute med kundfordringar och vi tar över processen med att få in betalningen. Vid denna typ av factoring, fakturaköp med regress, tar vi över rättigheten till fakturan – däremot inte risken. Skulle fakturan förbli obetald efter avtalsperiodens slut tas regressrätten i anspråk. Det betyder att du köper tillbaka fakturan, det vill säga återbetalar fakturabeloppet till Alektum Group.

Frigör resurser med fakturaköp med regress

Du väljer själva vilka fakturor du vill sälja – samtliga, vissa återkommande kunder eller enstaka fakturor för tillfälliga behov. Vi tar över arbetet med att få betalt för din fakturor och din värdefulla tid och energi kan du i stället lägga på att säkra leveranser till dina kunder samt göra nya affärer.

Sälj dina fakturor – inte din kundrelation

Välj affärspartner med omsorg. För din trygghet finns Alektum Groups grundläggande, unika perspektiv: vår ambition är att du som kund ska få dina pengar tillbaka men samtidigt behålla din kundrelation. Våra rutiner och noggranna processer vid fakturaköp med regress har tydligt fokus: du ska ha en god relation till berörda kunder även i fortsättningen.

Så här fungerar fakturaköp med regress

 • Dag 1
  Fakturan skapas och skickas till oss och här börjar vårt uppdrag.

 • Dag 1-2
  Vi kreditprövar din kund. Fakturan förses med överlåtelsetext, printas, kuverteras och distribueras till kunden. Utbetalning sker till ditt konto.

 • Dag 30
  Fakturan förfaller till betalning. Vi hanterar betalningar från dina kunder.

 • Dag 36
  Vid utebliven betalning skickas en betalningspåminnelse till kunden.

 • Dag 44
  Vid obetald påminnelse skickas ett inkassokrav.

 • Dag 55
  Vi kontaktar din kund för en betalningsuppgörelse. Efter avstämning med dig förbereder vi för eventuell rättslig åtgärd.

 • Dag 365
  Fakturan läggs för så kallad efterbevakning där preskription, solvens och utmätning hos Kronofogden bevakas.

Vi erbjuder fler tjänster än fakturaköp med regress

Vi tänker helhet och agerar långsiktigt – och inte bara vid fakturaköp med regress. Finns det fler processer du vill vässa? Vill du veta mer om fakturaköp och hur det fungerar tillsammans med våra andra tjänster är du välkommen att kontakta oss för mer information.