När en verksamhet växer kan behovet av bryggfinansiering bli allt större. Alektum Group kan erbjuda dig ett kortfristigt lån om bolaget i övrigt har ett starkt kassaflöde eller andra alternativa säkerheter. Bryggfinansieringen kan sträcka sig över en period på mellan 3-12 månader och vi skräddarsyr upplägget beroende hur din situation ser ut.

Öka kassaflödet genom bryggfinansiering

Vårt mål med tjänsten bryggfinansiering är att se till att du har ett starkt kassaflöde. Du ska kunna fokusera på att både stärka din affär och relationen till dina kunder.

Vi erbjuder fler tjänster än bryggfinansiering

Vi tänker helhet och agerar långsiktigt – och inte bara vid bryggfinansiering. Finns det fler processer du vill vässa? Vill du veta mer om hur kortfristiga lån fungerar tillsammans med våra andra tjänster är du välkomna att kontakta oss för mer information.