Ibland passar det bättre att skriva ut och distribuera fakturan själva, exempelvis då du packar den tillsammans med varorna. Väljer du vår reskontraservice registreras fakturavärdet hos oss. Vi hanterar dina inbetalningar och sköter hela kravhanteringen. Du har full överblick över händelser och kan enkelt följa din reskontra i realtid via webben.

Sälj din administration – inte din kundrelation

Vi sköter all administration; från att administrera reskontran och registrera inbetalningar till att skicka påminnelser och ta hand om eventuella inkassoärenden. Vi fungerar som din externa ekonomiavdelning där du har en egen handläggare som alltid finns tillgänglig. Erfarenhet visar att kunder tenderar att betala snabbare när företag samarbetar med Alektum Group vilket ger dig ett ökat kassaflöde. Din relation med kunden stärks däremot.

Så här fungerar vår reskontraservice

 • Dag 1
  Fakturan skapas och distribueras av dig.

 • Dag 1-2
  Möjligheten finns att belåna kundreskontran och på så sätt frigöra kapital. Utbetalningen sker till dig samma dag eller kommande dag.

 • Dag 20-30
  Fakturan förfaller till betalning. Inkommande betalningar utbetalas löpande.

 • Dag 36
  Vid utebliven betalning skickas en betalningspåminnelse till kunden.

 • Dag 44
  Vid obetald påminnelse skickas ett inkassokrav.

 • Dag 55
  Vi kontaktar kunden och i samråd med dig förbereds rättslig åtgärd.

Vi erbjuder fler tjänster än reskontraservice

Vi tänker helhet och agerar långsiktigt – och inte bara vid reskontraservice. Finns det fler processer du vill vässa? Vill du veta mer om hur tjänsten fungerar tillsammans med våra andra tjänster, som företagsfinansiering och inkasso, är du välkommen att kontakta oss för mer information.